DƯƠNG XÁ SỐ HÓA CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ

Written By :

Category :

Blog

Posted On :

Share This :

Meta365 vinh dự là đơn vị thực hiện công trình “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử, văn hóa, du lịch” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Công trình được thực hiện bằng việc mã hoá hình ảnh các địa điểm di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn xã Dương Xá bao, gồm: Đền – Chùa Bà Tấm; Đình – Chùa – Nghè Dương Đình; Đình Yên Bình; Đình Dương Đá; Đình Dương Đanh; Nghè Thuận Quang… Việc số hóa, tích hợp thông tin, hình ảnh về các địa điểm trên nền tảng VR (công nghệ thực tế ảo) mang đến trải nghiệm thực tế ảo 360 độ, cho phép người sử dụng nhanh chóng tiếp cận thông tin về các địa điểm, đồng thời xem toàn cảnh của địa điểm một cách trực quan, sinh động nhất. Công trình có ý nghĩa thiết thực trong tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hóa và tổng quan du lịch của xã Dương Xá; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên về lĩnh vực văn hóa, du lịch trên địa bàn xã. Đây cũng là nội dung nhằm phát triển tiêu chí du lịch thông minh, tiến tới xây dựng xã Dương Xá đạt danh hiệu xã nông thôn mới thông minh.

                     Đoàn viên thanh niên trải nghiệm, sử dụng công trình chuyển đổi số của Meta365

Công trình được thực hiện bằng việc mã hoá hình ảnh các địa điểm di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn xã Dương Xá bao, gồm: Đền – Chùa Bà Tấm; Đình – Chùa – Nghè Dương Đình; Đình Yên Bình; Đình Dương Đá; Đình Dương Đanh; Nghè Thuận Quang… Việc số hóa, tích hợp thông tin, hình ảnh về các địa điểm trên nền tảng VR (công nghệ thực tế ảo) mang đến trải nghiệm thực tế ảo 360 độ, cho phép người sử dụng nhanh chóng tiếp cận thông tin về các địa điểm, đồng thời xem toàn cảnh của địa điểm một cách trực quan, sinh động nhất. Công trình có ý nghĩa thiết thực trong tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hóa và tổng quan du lịch của xã Dương Xá; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên về lĩnh vực văn hóa, du lịch trên địa bàn xã. Đây cũng là nội dung nhằm phát triển tiêu chí du lịch thông minh, tiến tới xây dựng xã Dương Xá đạt danh hiệu xã nông thôn mới thông minh.

META365 – Đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thực tế ảo.

Website : https://www.meta365.vn

Email: lienhe@meta365.vn

Hotline: (+84) 982.422.398

Facebook: https://www.facebook.com/meta365land

Youtube: https://www.youtube.com/@meta3653/videos

Sẵn Sàng Bắt Đầu Dự Án Mới Với Meta365?

Chúng tôi tiên phong ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR/AR, công nghệ hình ảnh 360 độ trong chiến lược Marketing quảng bá du lịch và doanh nghiệp. Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm hàng trăm dự án tiêu biểu khác