Skip links

Hải Nguyễn

CO-FOUNDER & COO

Liên Hệ Hải Nguyễn

Mobile
Email
Hi, i’m Hải.

Hải Nguyễn

CO-FOUNDER & COO

Một trong 30 cá nhân xuất sắc dưới 30 tuổi (30-Under-30) do tạp chí Forbes Asia bầu chọn năm 2017 và 2022. Anh cũng là founder của dự án đang rất nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục: FLYER.US.

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG