Skip links

Phan Lĩnh

BDM

Liên Hệ Phan Lĩnh

Mobile
Email
Hi, i’m Lĩnh.

Phan Lĩnh

BDM

10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Công nghệ, Tài chính, Bất động sản & Blockchain, hoạt động tại nhiều quốc gia: Mỹ, Châu Âu, Trung Đông & ASEAN. Thành viên của Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG